Valery's Mlog

Mindlog of a Freak
May 18th, 2008

Още по-нов доставчик

Bol.bg (известни още с услугата си по доставка на Какъвто-и-да-е-Интернет) вече съвсем го удариха през просото. Няма толкова пропаднал доставчик. Както и първият, така и вторият Интернет доставчик явно са останали във времето на изгрева си. Не смея да преброя колко пъти съм им звънял за поддръжка през изминалите няколко месеца. По-голямата част от разговорите са приключвали малко след четвъртата минута, когато централата автоматично ми затваря безпомощна да намери оператора, към когото ме препраща. По неизвестни за мен причини, техническата поддръжка едва се намира, точно когато имам технически проблем. А такива зачестиха – варираха от загуба на пакети между машини (с измислени IP адреси в мрежата им), през изгубване ту на peering, ту на международен трафик, та до липса на каквато и да било връзка (особено покрай дъждовете). На няколко пъти обещаваха да пратят екип да провери какво се случва, а такъв въобще не се появява. А когато имаше някаква връзка, скоростта даже не варираше, а равнозакъснително намаляваше…

Read the rest of this entry »

%d bloggers like this: