Valery's Mlog

Mindlog of a Freak
January 16th, 2008

Blog Merge

Вчера се ядосах на поддръжката на тъкмо три блога, на мъката с обновяването на версиите на българския и на проблемите с кодирането, на поддържането на темите, разширенията им и т.н… С други думи на много неща се ядосах. Инсталирах свеж нов блог, накачулих му нови версии на разширенията, пипнах съвсем малко темата (доколкото ще сменям темата на целия сайт), експортирах данните от старите блогове, импортирах ги в новия блог и.. ей го дей! Казано накратко: слях ги! Връзките към старите публикации в трите блога са запазени и сочат към правилните публикации на съответните езици. Ако има някакви проблеми, майната им! И все пак няма е зле да ги знам.

Успях междувременно да вкарам в ред качените файлове (доколкото всяка нова версия като че ли има нова конвенция за именуването на файловете и тяхното местоположение), оправих редица публикации и коментари, в които бяха останали питанки от предишни заигравки с кодиранията и покрай това пооптимизирах и подобрих работата на творението си mysql_charsets.tar.gz съобразно една кратка и чудесна публикация в MySQL Performance Blog .

Открих и един проект наречен Gengo, чиято цел е да осигури многоезичност на WordPress. За съжаление обаче авторът му е зарязал разработката на версия 2.1.2 и от кажи-речи половин година не се е появявал. Добри люде са започнали да опитват да пригодят разширението за новите версии на WordPress предвид новата taxonomy архитектура, но резултатът до тук е някакво сгромолясване. Желаещите да им помогнат (всъщност добре би било и екипът на самия WordPress да интегрира нещо такова в платформата си) могат да направят това на страницата на проекта в Google Code. Не знам обаче дали другият интересен проект на този автор (а именно Mocha) работи…

Та така…