Valery's Mlog

Mindlog of a Freak
February 18th, 2012

(Не)сигурна кредитна карта (част 2)

В първата част на тази публикация писах за рисковете, които крият банковите карти като физически носител. В тази част ще стане въпрос за сигурността на разплащанията с тях в Интернет, а в следващата ще видим как да внесем известна доза сигурност при заплащането на стоки и услуги онлайн.

Методите за разплащане с банкови карти Интернет не са много и зависят от това, което съответният търговец предлага. Всеки от тези методи решава някои проблеми, запазва други и създава нови. Нека видим какви!

Read the rest of this entry »

%d bloggers like this: