Valery's Mlog

Mindlog of a Freak
January 23rd, 2008

“Ама аз не знаех…”

В статия на Dnes.bg се говори за оправданията на редица политици и чиновници за това, че не са подали правилно своите данъчни декларации. Няколко неща ми направиха впечатление такова, че лицето ми менеше изражението си между иронична усмивка и присмех.

Ето например Филип Димитров (да, онзи същият, дето на строеж си играл, тихо отзад приближил самосвал, нямало писъци, нямало стон, а само ботушки стърчат от бетон) се изцепил нещо от рода на: “Не зная дали разминаването се дължи на грешка на Сметната палата или на техническа грешка. Законът изисква да се декларира промяна в имотното състояние, каквато аз нямам. Има нови текстове в закона, които подлежат на различни интерпретации и дават повод за подобно разминаване.“. Това нещо излязло от устата на човек, който е в политиката от началото на прехода и участва в законотворчеството на (мисля) всяко едно Народно събрание. Интересно, къде му беше главата, като е гласувал този закон, че сам няма да може да си подаде декларацията… И да рече човек, че няма къде да се консултира, ами той вирее уж на точното място! Това само и единствено доказва, че депутатите наистина, ама наистина не четат това, което какво гласуват…
Read the rest of this entry »

%d bloggers like this: