Valery's Mlog

Mindlog of a Freak
February 8th, 2008

София срещу Сердика – 1:0

Преди време стана въпрос за пристройката на сградата на Банка ДСК на ул.”Московска”. Поводът за това беше снимка, която Веско беше направил вървейки към офиса ни. Според видното с просто око, както на място, така и на снимката строежът беше разкрил археологическа находка. Логиката, разбира се, сочеше, че това е продължение на откритите няколко години преди това арена и амфитеатър – нещо, което тогава е оскъпило строежа на х-л “Arena di Serdica”.

Случая тогава присърце взе Богомил Шопов, като разпрати писма насам-натам. Тези дни е получил отговор от не кой да е, а от родния ни министър на културата Стефан Данаилов (ей, как се издигат хората!). Прочетох го. Явно не само на мен ми е направило впечатление, че липсва споменатото приложение – копие от научен доклад на научния ръководител на архиологически проучвания – К. Шалганов (липсва научна титла или звание). Вярвам, че е въпрос на недоглеждане. Иначе в писмото си г-н министърът цитира заключението на съставената комисия, че находката представлява “субструкция от зид, изграден от ломени и речни камъни”. Решението на проучвателя е зидът да бъде демонтиран, след като проучването е изчерпала археологическата стойност на находката.

Read the rest of this entry »

%d bloggers like this: