Valery's Mlog

Mindlog of a Freak
February 19th, 2012

(Не)сигурна кредитна карта (част 3)

В първата част на тази публикация писах за рисковете, които крият банковите карти като физически носител, докато във втората част се фокусирах върху методите за разплащане с тях в Интернет и свързаните с това рискове.

Разбира се, публикацията би била лишена от почти всякакъв смисъл, ако в последната ѝ част не стане въпрос за начините за по-сигурно пазаруване в Интернет и въобще за предпазване от злоупотреба с парите ни.
Read the rest of this entry »

February 18th, 2012

(Не)сигурна кредитна карта (част 2)

В първата част на тази публикация писах за рисковете, които крият банковите карти като физически носител. В тази част ще стане въпрос за сигурността на разплащанията с тях в Интернет, а в следващата ще видим как да внесем известна доза сигурност при заплащането на стоки и услуги онлайн.

Методите за разплащане с банкови карти Интернет не са много и зависят от това, което съответният търговец предлага. Всеки от тези методи решава някои проблеми, запазва други и създава нови. Нека видим какви!

Read the rest of this entry »

%d bloggers like this: