Valery's Mlog

Mindlog of a Freak
August 18th, 2009

За бялото и за черногледството

Преди време новият министър-председател Бойко Борисов обяви, че до две седмици актовете на Министерски съвет от началото на прехода до сега ще бъдат публикувани в Интернет. Със закъснение от два-три дни вече е факт Информационната система за правна информация (ПРИС), в която по един или по друг начин е осигурен достъпът до документите в системата – нещо, което Правителственият информационен център разгласи по медиите.

Работя в “ДАВИД Холдинг” АД – фирмата-разработчик на документооборотната система функционираща в Министерски съвет (и всъщност множество други държавни и частни учреждения). Изпълнител сме и на проекта за разработка на системата за предоставяне на публичен достъп до тези документи. В частност аз съм в екипа реализирал това, което всеки в момента може да види и съм повече от ентусиазиран от резултатите. Било то и заради това, че като гражданин споделям убеждението, че прозрачността в работата на институциите е висша форма на контрол от страна на обществото.

Read the rest of this entry »

%d bloggers like this: