Valery's Mlog

Mindlog of a Freak
March 2nd, 2012

Е-Правителствена надежда

(Бележка: Този блог е личен и мненията изказани в него, в частност в тази публикацията, са лично мои и не са задължително споделени от колегите ми, фирмата, в която работя, или от нейните партньори.)

Много неща можем да кажем за електронното правителство в България. За едни това е митичното същество, за което всички говорят, но никой не е виждал. За други е морското свинче, което нито е морско, нито е свинче. За трети – просто вълшебното словосъчетание, което пълни джобовете им. По информация от медиите – около половин милиард лева за последните десет години. Десет години пълни с всевъзможни напъни, идеи и интереси, самопротиворечаща смесица от които дори се материализира в родните ни законодателство и реалност. At the end of the day имаме точно нищо завършено и функциониращо!

На фона на всичко това обаче днешния ден приключвам с голяма доза оптимизъм! Ето защо…
Read the rest of this entry »

%d bloggers like this: