Valery's Mlog

Mindlog of a Freak
February 8th, 2008

София срещу Сердика – 1:0

Преди време стана въпрос за пристройката на сградата на Банка ДСК на ул.”Московска”. Поводът за това беше снимка, която Веско беше направил вървейки към офиса ни. Според видното с просто око, както на място, така и на снимката строежът беше разкрил археологическа находка. Логиката, разбира се, сочеше, че това е продължение на откритите няколко години преди това арена и амфитеатър – нещо, което тогава е оскъпило строежа на х-л “Arena di Serdica”.

Случая тогава присърце взе Богомил Шопов, като разпрати писма насам-натам. Тези дни е получил отговор от не кой да е, а от родния ни министър на културата Стефан Данаилов (ей, как се издигат хората!). Прочетох го. Явно не само на мен ми е направило впечатление, че липсва споменатото приложение – копие от научен доклад на научния ръководител на архиологически проучвания – К. Шалганов (липсва научна титла или звание). Вярвам, че е въпрос на недоглеждане. Иначе в писмото си г-н министърът цитира заключението на съставената комисия, че находката представлява “субструкция от зид, изграден от ломени и речни камъни”. Решението на проучвателя е зидът да бъде демонтиран, след като проучването е изчерпала археологическата стойност на находката.

Read the rest of this entry »

November 10th, 2007

На арената: София срещу Сердика

Градът: София. В София: каре между бул.”Княз Ал. Дондуков” и улиците “Г. Бенковски”, “Московска” и “Будапеща”. В карето: х-л “Arena di Serdica“, изоставена и порутена сграда (понастоящем свърталище на клошари и наркомани) построена за някоя там важна дама. В “Arena di Serdica”: останки от арена на гладиаторски битки. Под арената: останки от Римски амфитеатър. До Римския амфитеатър: изкопни работи за строеж на “Преустройство и пристройка на сграда на Банка ДСК ЕАД” (снимка вляво).

Опс! Грешка – “ДО” ли казах? Поглеждаме отново снимката вляво. Поправка: “ВЪРХУ“. Именно! Оказва се, че след хиляди години функцията на този паметник на културата е възродена. Само че този път не като арена на битка, а като участник в нея. Битка между културното наследство на тази земя и некултурното безумие на съвременния град. Битка между архитектурата на София срещу архитектурата на Сердика. Продължение на битката между съвремения човек и природата, в която последната вече губи по точки. Битката, в която се обърнахме срещу собствените си творения.

Read the rest of this entry »

%d bloggers like this: