Valery's Mlog

Mindlog of a Freak

Archive for the ‘Meditation’ Category

February 19th, 2006 by Valery Dachev

Твърде кратки за заглавие

дъга –

отломки

от лъчи

пречупени

тъга –

постройки

във очи

удавени


изправям се пред залеза

на изнасилена надежда

съдбата пак се подиграва –

безсилна роля ми отрежда

засилвам камък в нищото,

така че силите изцежда

след него себе си ще се хвърля

облякъл клоунова одежда


не веднъж бях тук

и пак се върнах

мълчаливо някак

даже не отвърнах

много преживях

уж гръб обърнах,

а преди бях тук

и пак се върнах

February 6th, 2006 by Valery Dachev

Трябва ми време

Трябва ми време, за да установя как се или не се чувствам.
Трябва ми време, за да разбера дали гневът или съжалението е по-силно.
Трябва ми време, за да намеря думи или за да премълча.
Трябва ми време, за да мога да кажа или да не кажа “край”.
Трябва ми време, за да видя дали да или да не вярвам.
Трябва ми време, за да започна отначало…
… Защото Кръгът отново се затваря.

April 19th, 2005 by Valery Dachev

Кръгът

Кратък порив, мъничка наслада…
поток от нежност, никаква пощада.

Дървета голи, без одежди…
от наивност, глупави надежди.

Ярък блясък, напрежение…
миг мълчание, недоумение.

Изгаряща проказа –
искра от гняв и масло от омраза.

Сърце за огъня открито…
във юмрук железен, свито,

И бавничко затихващ пламък…
превърнал го във въглен, камък.

Останал от това творение…
полъх… прах… забвение.

Стърнище ново да подхвана –
друго като че ли не остана.

%d bloggers like this: