Valery's Mlog

Mindlog of a Freak

Archive for the ‘Articles’ Category

March 7th, 2012 by Valery Dachev

C#: Error Creating X509Certificate2 from a PFX or P12 File in Production

Problem

Today I stumbled upon a problem instantiating a X509Certificate2 class from a PKCS#12 container (a .pfx or a .p12 file) in production environment. For some reason I kept getting “The specified network password is not correct.” (for password-less containers) or “An internal error occurred.” (for protected ones).

Cause

The cause of the problem doesn’t seem to have much to do with the error messages. For some reason the constructor is trying to get access to the private key store although the private key is in stored in the file being opened. By default the user key store is used but ASP.NET (and probably non-interactive Windows services in general) are not allowed to open it. Chances are the user key store for the selected account doesn’t even exist.

Solution

One thing you could try is creating a user key store by logging into the account and importing a certificate in its Personal store (and then remove it again).

Another solution is to pass an additional parameter to the constructor – a flag indicating the private keys are (supposed to be) stored in the local computer – X509KeyStorageFlags.MachineKeySet, like this:
var certificate = new X509Certificate2(fileName, password, X509KeyStorageFlags.MachineKeySet);

February 19th, 2012 by Valery Dachev

(Не)сигурна кредитна карта (част 3)

В първата част на тази публикация писах за рисковете, които крият банковите карти като физически носител, докато във втората част се фокусирах върху методите за разплащане с тях в Интернет и свързаните с това рискове.

Разбира се, публикацията би била лишена от почти всякакъв смисъл, ако в последната ѝ част не стане въпрос за начините за по-сигурно пазаруване в Интернет и въобще за предпазване от злоупотреба с парите ни.
Read the rest of this entry »

February 18th, 2012 by Valery Dachev

(Не)сигурна кредитна карта (част 2)

В първата част на тази публикация писах за рисковете, които крият банковите карти като физически носител. В тази част ще стане въпрос за сигурността на разплащанията с тях в Интернет, а в следващата ще видим как да внесем известна доза сигурност при заплащането на стоки и услуги онлайн.

Методите за разплащане с банкови карти Интернет не са много и зависят от това, което съответният търговец предлага. Всеки от тези методи решава някои проблеми, запазва други и създава нови. Нека видим какви!

Read the rest of this entry »

January 6th, 2012 by Valery Dachev

Bluetooth Mouse Problems in Windows 7

It’s been several years already since I bought my first Microsoft Bluetooth Notebook Mouse 5000 for my personal laptop (HP Compaq 8510w) and during all of this time it has worked flawlessly. Recently I decided to buy (the latest version of) the same mouse for my work laptop (HP ProBook 6550b) and that’s when the problems began – it used to stop working with or without being used, with old or new batteries, after a short or a long period – no pattern at all! The issue proved to be quite easy to fix but it took some time to solve. I hope this one will help save your laptop a few hits.
Read the rest of this entry »

June 22nd, 2011 by Valery Dachev

Prepare a USB Memory Stick to Install/Rescue Microsoft Windows 7

I wonder why Microsoft still haven’t made a tool to create a bootable USB memory stick from a Windows installation CD, especially in the netbooks era when having no CD-ROM device is quite normal. It’s my third time to install Microsoft Windows 7 from a USB memory stick and I guess I would need one if I need to boot Windows in rescue mode.

So here’s a note to myself on how to prepare a USB memory stick for installation quickly on Microsoft Windows…
Read the rest of this entry »

June 20th, 2011 by Valery Dachev

Удостоверяване на самоличност

На вниманието на другаря Многознаещ служител на Митница “Аерогара София”: За ваш срам (защото един митнически служител би следвало да познава касаещата работата му нормативна уредба) и за мое удовлетворение (просто защото ми е кеф да съм прав), проверих и действително съм прав за факта, че свидетелството за управление на МПС е валиден документ удостоверяващ самоличността ми на територията на Република България и, ако ме спре полицейски служител, иска или не, ще трябва да я признае. И, за да попълня пропуска в познанията ви, следва цитат от актуалния към момента Закон за българските лични документи, но ще се постарая при следващата ни среща да ви го навра в лицето (цитата де!), за да чуя какво ще ми философствате този път! Та цитирам:

ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 82 ОТ 2009 Г.)

Глава първа. БЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 82 ОТ 2009 Г.)
Раздел I. Общи разпоредби

Чл. 3. (3) Свидетелството за управление на моторно превозно средство удостоверява правоспособността за управление на моторно превозно средство, а за български граждани – и самоличността на територията на Република България, чрез съдържащите се в него данни.

Глава четвърта. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО
Раздел I. Общи положения

Чл. 50. (2) (Изм. – ДВ, бр. 108 от 2000 г., в сила от 29.12.2000 г., изм. – ДВ, бр. 82 от 2009 г.) Свидетелството за управление на моторно превозно средство служи и като идентификационен документ за самоличност на български граждани на територията на Република България.

Благодаря за вниманието!

P.S. Да послужи и на всички онези, които ми мрънкат задето си ходя само с шофьорска книжка, а не нося лична карта! Гледайте си работата!

December 15th, 2010 by Valery Dachev

(Не)сигурна кредитна карта (част 1)

(08.6.2011: Тази публикация отново е разчистването на стари чернови. Първоначалният тласък дойде от две извършени от мен странни трансакции преди време, а след това – от пускането на MasterCard PayPass на българския пазар.)

Живея в XXI в. с пълна сила – разхождам се мобилни и смарт телефони, компютър, Интернет, електронен подпис, кредитни и дебитни карти, клубни карти и такива за намаления, (живот и здраве скоро и) лична карта с биометрични данни… въобще окичен с множество от миниатюрни компютърчета осигуряващи комфорта и превъплъщение на екзотиките от края на миналия век и научната фантастика на началото му. Тези джаджи днес ми спестиха усилия, които иначе можеха да костват работния ми ден – намирането, резервирането и заплащането на билет за автобус и престой в хотел.

И всичко изглеждаше прекрасно и синьо (не, не розово!) до момента, в който не си дадох сметка как станаха тези разплащания и колко сигурни са сигурните кредитни карти… За съжаление от кредитния център на моята банка не можаха да дадат задоволителен отговор на въпросите ми и ме препратиха към отдела по управление на риска. Проблемът всъщност е основно в самите кредитни институции и плашещия компромис, който те правят със сигурността в името на удобството. Вината на моята и на всички други банки е там, че предлагат на клиентите си високо рисков продукт. Следващите редове са за тези, които не вярват в този риск; другите, които искат да го минимизират; и третите – които просто искат да видят своите мисли в писмен вид.

Read the rest of this entry »

August 7th, 2009 by Valery Dachev

I’ve Got an MP3 Virus

A friend of mine called me today to inform me that Avast has found a virus in a file I sent her yesterday. I was a bit confused because I am very careful about what software I download, install and run on my computer. So I don’t think I need any anti-virus software. What shocked me most was that the file was actually an MP3. I considered this almost impossible as it suggests that an exploitable MP3 decoders (still) exist and a harmful MP3 file would trick it to execute malicious code…. and maybe crash. Well WinAMP seemes to play this file correctly with no fuzzy sounds (the bits of malicious code?)! Isn’t that something like infecting a nice photo with a virus or so?! iCaci and I had a nice laugh about that but I decided to run the ESET Online Scanner to check whether I have any viruses or not. Suprise!

Read the rest of this entry »

December 2nd, 2008 by Valery Dachev

Virtual PC 2007 on a Laptop

This post is something like a reminder to myself. It is something I’ve found in several blog posts in the Internet but I’d like to share it as well…

Some time ago I decided to do my development in virtual machines so I could easily reinstall my boxes and/or migrate my work to another PC. I’ve tried different solutions and I decided to use Microsoft Virtual PC 2007. Unfortunately I’ve always had problems with the guest operating system being not as responsive as expected when hosted on my laptops. At first I thought it was my laptop configuration (HP Compaq nc6320) but after I bought a new one (HP Compaq 8510w) nothing changed compared to my old one. It seemed like some power management issue (it was like the processor was downclocking although the virtual machine was active) but playing with the Power Options didn’t help. My simple (but really ugly) workaround was to keep the processors busy by running some BOINC projects.

Read the rest of this entry »

July 20th, 2008 by Valery Dachev

iPhone 2.0 Jailbreak for Windows

The iPhone community reacts pretty fast. Just a few hours after iPhone Dev Team released their Pwnage Tool 2.0 a torrent with a modified firmware was published and an option for jailbreaking iPhones with 1.2.0 firmware is now available for Windows users. I personally couldn’t wait until tomorrow so I gave the method a try. I’ve successfully upgraded from 1.1.4 to 1.2.0 version of the firmware. Here are the steps I followed…

Read the rest of this entry »

%d bloggers like this: