Valery's Mlog

Mindlog of a Freak

WordPress

Тук можете да намерите моите творби свързани с WordPress (предимно модифицирани теми и добавки). Всички те могат да бъдат изтеглени от посветената на това папка:

  • Night City – модификация на оригиналната Night City тема от GetTemplate;
  • Pragmatic – модификация на оригиналната Pragmatic тема от Free CSS Templates;
  • WPMU OPML – скрипт, генериращ OPML на съдържимите в WordPress MU блогове. Достатъчно е просто да бъде поместен в главната директория на инсталираната система;
  • WPMU Sign-up Captcha – надбавка към WordPress MU, която добавя т.нар. captcha към екрана за регистрация на блогове;

Това е засега. Повече – по-късно! :)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: