Valery's Mlog

Mindlog of a Freak

Word Extractor

Имало едно време една програмка наречена ht://Dig, която отчаяно се нуждала от речник, за да разботи ефективно. И създаде Валери глупав Perl скрипт, който да чете локално HTML документи, като интелигентно премахва всички tags, включително и PHP такива. Скриптът е строго специфичен и вероятно абсолютно ненужен, но продължава да създава обем на този сайт, особено в тази му част »

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: