Valery's Mlog

Mindlog of a Freak

MySQL Charsets

Миграцията на MySQL бази от версия 4.0 към версия 4.1/5.x се оказа не особено тривиална задача, особено що се отнася до кодовите таблици (charsets). Проблемите са описани в публикацията “MySQL Upgrade” в блога ми. В резултат на подходите описани в публикацията, създадох PHP скрипт, който улесни администраторите при тази миграция – MySQL Charsets »

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: