Valery's Mlog

Mindlog of a Freak

Log Analyzer

Log Analyzer е инструмент, която написах преди години за приятел админстратор в местен доставчик на Интернет. Начинът, по който отчитаха прекараното от потребителите в Интернет време беше повече от смешен – с използване на стандартната команда “last“, лазещ по монитора пръст и смятане наум с големи грешки в закръглянето.

В резултат се роди Log Analyzer – добре (но нечетливо) написана програмка на C позволяваща:

  • анализиране на всеки двоичен файл със структурата на wtmp, както и на множество файлове;
  • филтриране по потребител, хост, линия, период на вход и изход;
  • изход като HTML (за ползване като CGI);
  • подробна документация.

Повече информация има някъде там »

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: