Valery's Mlog

Mindlog of a Freak

Indexer

Прелистването на директории е забранено (няма индекси) от администратора на сайта ви, но все пак искате файловете ви да бъдат индексирани? Единственото, което трябва да направите, е да отворите директорията и да изсипете в нея the indexer »

Leave a Reply

%d bloggers like this: