Valery's Mlog

Mindlog of a Freak

DNS Blacklists за PHP

Знаете за DNS черните списъци? Е, това е PHP клас, който позволява да проверите IP в един или повече черни списъка. Достъпни са едновременно PHP4 и PHP5 клас, а инструкции за използването им има в коментарите на всеки от тях »

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: