Valery's Mlog

Mindlog of a Freak
August 18th, 2009 by Valery Dachev

За бялото и за черногледството

Преди време новият министър-председател Бойко Борисов обяви, че до две седмици актовете на Министерски съвет от началото на прехода до сега ще бъдат публикувани в Интернет. Със закъснение от два-три дни вече е факт Информационната система за правна информация (ПРИС), в която по един или по друг начин е осигурен достъпът до документите в системата – нещо, което Правителственият информационен център разгласи по медиите.

Работя в “ДАВИД Холдинг” АД – фирмата-разработчик на документооборотната система функционираща в Министерски съвет (и всъщност множество други държавни и частни учреждения). Изпълнител сме и на проекта за разработка на системата за предоставяне на публичен достъп до тези документи. В частност аз съм в екипа реализирал това, което всеки в момента може да види и съм повече от ентусиазиран от резултатите. Било то и заради това, че като гражданин споделям убеждението, че прозрачността в работата на институциите е висша форма на контрол от страна на обществото.

Искам да оставя настрана всякакви чисто технически несъвършенства на системата, които в тясно сътрудничество с екипа на Министерски съвет се стремим на отстраним. Човърка ме това как хората са способни да очернят нещо, което аз лично намирам за толкова добро като идея (при все резервираността ми към Бойко Борисов като министър-председател). Наред с одобрителните коментари, имаше такива, които направо ме втрещиха:

  • Картинката на началния екран, символите от които трябва да бъдат въведени, са асоциирани с потребителя и после по нея се проследява кой от каква информация се интересува. Авторът на тази глупост бе публикувал мнението си едновременно в поне две онлайн издания. В едно от тях се обясня колко абсурдни за подобни приказки, при положение, че потребителят може да бъде проследен и по глупавото cookie, IP адрес и информация от браузъра. Друг е въпросът, че разработката на такъв проследяващ модул със съмнително приложение би коствало повече от заделения ресурс;
  • Има бутон “Съгласен съм” и бутон “Не съм съгласен”, а не е ясно с какво. Утре там може да пише, че предполага съгласие с някакви условия, до които потребителите нямат достъп. Авторът е същият гений, като на предишното творение, с което стига върховете на моята представа за конспиративни теории. В обяснение ще кажа, че бутоните са предвидени в случай, че има условия за ползване на предоставената информация. Тъй като обаче в момента тя може да бъде ползвана напълно свободно, такива условия няма. Следователно бутоните за съгласие със свободното ползване на информацията. Ауч!;
  • Изскочиха и такива (вероятно бивши кадри на фирмата), които тръгнаха да обясняват каква била системата за документооборот зад всичко това с квалификации като “слабичка” и “правена на коляно”. Разбира се, причината да няма предложена алтернатива тук е единствено липсата на подходяща такава – нещо, доказвашо се от константно нарастващият брой клиенти.

Нямам идея за целите, които преследват такива хора с глупостите си, но аз днес съм особено горд, че съм част от екипа реализирал това!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: