Valery's Mlog

Mindlog of a Freak
August 6th, 2006 by Valery Dachev

Още един на?? разговор

Обръщам се към теб, защото знам, че няма да прочете??…
Няма да прочете?? така, както стои?? безмълвно и чака?? нещата сами да се оправят след поредния разговор…
От онези разговори с нулев ефект, след които аз се оказвам виновен, но… как бе??е – “… важното е, че няма да го разбере?? от мен” ?..
?? то разбирам не от теб, защото признава?? гре??ката пред мен, но не и пред себе си, а гордостта си спасила пред друг.
Глупавата гордост, която те спира пред врата извинението, заради риска да се окаже заключена.
Рискът да осъзнае??, че обаянието ти този път няма да залепи поредната кръпка върху проблема.
А проблемът е там, че всъщност се убедих “колко много означавам за теб“.
Убеждение нахранено от близо една година време.
Време, в което искрено и прикрито се надявах този път да съм сгре??ил.
Гре??ка на онова предчувствие, на което така упорито отказвам да повярвам.
Вяра, която спечелих за сметка на тази в теб.
Теб, с която и двамата имахме нужда да говоря сега…

… just because you feel good… doesn’t make you right… oh no…

P.S.: ??ма толкова адски много неща за казване и също толкова малко искам да мисля за тях…

Comments

One Response to “Още един на?? разговор”
  1. […] Не, това няма да е някакъв носталгичен пост. Става въпрос наистина за вчера. Някои неща просто тръгнаха да се нареждат. Поговорихме с теб (ти, която явно вече четеш) малко по-продължително и нещата като че ли започнаха да заемат правилното си място. Надявам се резервираността, с която подхождам напоследък, и лекото недоверие скоро да отлетят окончателно. Щастлив съм – да. И все пак не е прилично да съм толкова чувствителен, така че ще прескоча леко описанието на възторга си. […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: