Valery's Mlog

Mindlog of a Freak
May 10th, 2006 by Valery Dachev

Интернет общество и Portal.bg

Само ще направя така: http://portal.bg/news.php?cat=main&read=20060905004 и ще благодаря на Веско за връзката. Евалата на тия хора ! Още малко позиции по въпроса: на ПД “Социалдемократи” (връзката предстои да се промени) и Борис Велчев – главен прокурор.

P.S.: Според новините, вътрешна проверка в някои министерства е установила минимално количество нелегално съдържание в резултат на което то е изтрито. Както и да го погледна, ако наличието на такова е престъпление, то държавата ни унищожава доказателствата за него. “Внезапните” проверки (които куци и сакати министри предупредиха, че предстоят) доведоха до това, че “ИТ специалистите” по учрежденията минават и трият всевъзможни байтове съдържание от всеки компютър. Да им го натрещя на изненадващата проверка ! Галфони (каквото и да означава тази дума) !

Comments

3 Responses to “Интернет общество и Portal.bg”
  1. Тази вечер гледам по новините вътре??ния министър да заявява, че цел на проверки не са обикновенните потребители на интернет, които си свалят 2-3 mp3-ки, а тия за които пиратството е индустрия.

  2. Сигурно има предвид тези ло??и, ло??и хора, на които приятелите им искат да им свалят музика от ??нтернет и да им я запи??ат на диск, като в замяна дадат левче за подложката… :)

  3. Веско says

    Вчера са убили некъф “бизнесмен”, но предлагам да не се занимават с убийците му ( те са 2-ма най-много) .. пиратите са много повече и по-лесно ловими :) .. Статистиката за заловени извър??ители на престъпления ще е много в тяхна полза :)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: