Valery's Mlog

Mindlog of a Freak
May 8th, 2006 by Valery Dachev

Дарителска кампания

Във връзка с финансовите затруднения на служителите в държавните ни институции свързани основно със закупуване на филми на силно образователна тематика, dzver даде идея да подемем кампания за събиране на средства в тяхна подкрепа. Със средствата ще бъдат закупени билети за късни кинопрожекции на същата тематика. Аз лично много се надявам да съберем някакви средства, които по някакъв начин да внесем в касата на МВР… Тъкмо да освободим сбозилия се напоследък peering от трафика, който навъртат по torrents.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: