Valery's Mlog

Mindlog of a Freak
April 6th, 2006 by Valery Dachev

Багерист

Поводът е тази обява за работа. Вече не помня кой я подхвърли, но разговорът с Дени тръгна от там, че тръгнала да пи??е краткото есе на тема “Що станах JAVA програмист, като може??е да съм багерист”. След известно дискутиране, стигнахме до извода, че всъщност и двамата с нея сме багеристи:

  • нива – като дългогоди??ен селскостопанин на различни ниви съм копал – както на DOS, Windows и Linux, помагал съм и на *BSD и HP-UX ниви, но… в крайна сметка нивата си е нива и целта и е да дава възможно най-много и най-качествен мат’риал. За целта се използват различни…
  • семена – аз например съм садил C/C++, Perl, веднъж гледах и Java, напоследък предимно C#… С някои от тях човек може да си покъса нервите направо, поради тънкостите на отглеждането им, но те си имат своите бенефити. Работата се извър??ва върху различна…
  • почва – най-??ироко разпространени са Intel-оземните почви и техните производни. Не че няма и други, но често това е свързано с проблеми при отглеждането на специфични култури и използване на някои торове там. ??ма и ограничен брой почви с ограничена употреба, но пък за целите си вър??ат чудесна работа. Често обаче за отглеждането е необходимa специална…
  • наторителна ма??ина – при Java това е Java Virtual Machine, която е оптимизирана за използване на максималния възможен поливен ресурс, като изхожда от спецификата на Java семената да консумират всичко възможно. За съжаление, това е причината почвата да се изтощава лесно и да става трудно използваема за нещо друго. За сметка поливната ма??ина претендира, че инсталирана на друга почва, семената пак ще виреят. За същото претендира и .NET Framework, като това обаче са си само претенции на производителя и, доколкото поливната им ма??ината е разработена само за няколко вида ниви. ??ма ентусиасти обаче създаващи неин аналог наречен Mono (аналог и по претенции :)). В крайна сметка семена като Perl и PHP се оказват по почвонезависими. Освен всичко казано, от голяма важност е…
  • багерът – карал съм много и различни. Някои предлагат възможността за преораване, поливане и въобще всякаква обработка на семената чак до израстването им. Понякога, идиоти като мен, ползват съвсем простички уреди като vim, gcc… Напоследък обаче се обучих да ползвам трактор Visual Studio (наречен заради големите прозорци на кабината). Друг такъв, но специализиран за PHP, е Zend Studio (в духа на повсеместното лепване на рекламни стикери с надпис “Zend”). За Java пък масово се ползват трактори марка Eclipse и NetBeans (последният отразява спецификата на културата).

Ето затова аз не съм просто Java програмист, а тракторист ! :)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: