Valery's Mlog

Mindlog of a Freak
February 6th, 2006 by Valery Dachev

Трябва ми време

Трябва ми време, за да установя как се или не се чувствам.
Трябва ми време, за да разбера дали гневът или съжалението е по-силно.
Трябва ми време, за да намеря думи или за да премълча.
Трябва ми време, за да мога да кажа или да не кажа “край”.
Трябва ми време, за да видя дали да или да не вярвам.
Трябва ми време, за да започна отначало…
… Защото Кръгът отново се затваря.

Comments

One Response to “Трябва ми време”
  1. Кръгът се затваря, когато потенциалът на взаимодействието е централен (т.е. Ти, или Тя, или То, или нещо друго стои в центъра и дърпа към себе си всичко наоколо). Вкарай малко пертурбации (мъничките радости в живота), и кръгът ще се изроди в епициклоида, която може и да не се затвори :)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: