Valery's Mlog

Mindlog of a Freak
May 31st, 2005 by Valery Dachev

PHP: PHP5 в Debian Pt.2

Силно съм разочарован от DotDeb. Не стига, че PHP5 пакетът им създава??е какви ли не проблеми, но последно и на testing не може да се инсталира, заради зависимостта от отдавна изчезналия пакет libmm11. ?? това откак качиха някакви пакети, за да заместят поне частично загубените при съсипването на сървърите им данни. За съжаление, от този момент насам – никакво развитие…

За да не си играя да компилирам от изходен код цялото PHP5 (и покрай това да инсталирам изли??но една камара development пакети), се обърнах към добрия стар apt-get. ??зточникът, който намерих там (макар и да не съдържа eAccelerator пакети) e:

deb http://people.debian.org/~dexter php5 sid php5-5.0.4-0.4

Радостен е факта, че, за разлика от DotDeb, тук са се съобразили с факта, че на една ма??ина може да има едновременно инсталирани PHP4 и PHP5, като двете не си пречат взаимно. Благодарение на това, човек спокойно може да си компилира и инсталира раз??ирения и за двете версии. Успе??но минаха експериментите, както върху дома??ната ми ма??ина, така и върху хостинга. Проблеми направиха само няколко чужди скрипта, който използват за индекси на масиви нововъведени запазени думи като “protected”, но това лесно се проверява с нещо от рода на:

find . -name '*.php' -exec php5 -l {} \;

Такъв е и случаят с eAccelerator, който се нуждае от преинсталиране. Това е естествено, предвид големите промени и нововъведения в PHP5 и в частност в Zend Engine. По същите причини се налага и повторно кодиране на PHP скриптовете, ако това е било направено – кодирането за PHP4 не е съвместимо с това PHP5. Промени има и по encrypt.php – работата на стария заблуждаващо минава без гре??ки, но такива се появяват по време на работа на кодираните скриптове.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: