Valery's Mlog

Mindlog of a Freak
April 29th, 2005 by Valery Dachev

Sun Java в Debian

Debian GNU/Linux по замисъл е дистрибуция изградена от изцяло от свободен софтуер, разбирането за което е описано в Debian Free Software Guidelines (DFSG). Един от лицензите несъвместими с тези насоки е Sun Community Software License (SCSL) (по-подробно това е разяснено тук), което прави невъзможно включването на Sun Java официално в Debian. Въпреки това, може да се забележи, че много от пакетите зависят от пакети като “java2-runtime”, “j2re1.4”, “j2re1.3” и т.н.. Всъщност “java2-runtime” е виртуален пакет, който може да бъде някаква Java виртуална ма??ина, доколкото имаме редица имплементации на такава. Това, което ме гложде??е отвътре е, че на своя Debian имам инсталирана runtime среда така, както я предоставят от Sun, но пакетната система няма??е как да знае това. Просто не можех да инсталирам пакети зависещи от наличието на такава. “Като няма кого да пита??, пита?? Google.”

Единият проект, на който попаднах е Blackdown. Доколко това, което правят (а именно да портват Java) е легално, не знам. Фактът е, че от техните огледални сървъри могат да се дръпнат JRE и JDK пакети. Не е кой знае колко голяма философия. Просто в /etc/apt/sources.list се добавя реда:

deb ftp://ftp.tux.org/java/debian/ testing non-free

(ако се ползва “testing”.. но същото съществува и за “stable” и “unstable”). Следва командата “apt-get update“. От тук насетне са достъпни пакети като “j2re1.4”, “j2dk1.4” и т.н. (откриват се лесно с “apt-cache search java“). Проблемът, който имах е, че още не са направили пакети с новата Java 1.5 (наричана Java 5), а ??аринийката определено ми хареса.

Тук от Debian отново са измислили ре??ение и то се съдържа в инсталирането на пакета “java-package”. От тук нататък, за да си направи човек собствен Debian пакет с Java Runtime Environment (JRE) или Java Development Kit (JDK), просто трябва да изтегли съответния “.bin” файл за Linux и да изпълни като потребител команда от рода на:

fakeroot make-jpkg ./jre-1_5_0_02-linux-i586.bin

(или там “.bin” файла, който е изтеглен). Ако отговори правилно на всички въпроси и не е издънил нещо (като например файлът да не в текущата директория), печалив??ият получава (пак там) напълно функциониращ “.deb” пакет. Цялата процедура е описана тук. Красотата е, че този пакет създава и подходящите символични връзки по директориите на различните браузъри, така че да сработят и Java plug-in-ите им (които също вървят даже с JRE).

От тук насетне пръстите започват да подскачат по клавиатурата в ритъма на “танца на радостта” и да къртят код в Eclipse. :D

UPDATE: Капитански дневник. Звездна дата 1114770852.
Sun Java Development Kit 1.5.0 Update 2 + NetBeans 4.0 Bundled не може да бъде направен на пакет по този начин, тъй като самата инсталация вече е някакъв InstallShield писан също на Java и не протича по същия начин, както се очаква от другите пакети.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: