Valery's Mlog

Mindlog of a Freak
April 27th, 2005 by Valery Dachev

Java, кирилица и Zend Studio

(Всичко написано тук казвам като редови глупав потребител на Java приложение. Доколкото познанията ми по отно??ение на Java са на чисто феноменологично ниво, ако кажа някоя глупост, да ме извиняват всички.)

На PHP пи??а от… близо 5 години. В началото не отдавах голямо значение за средата за разработка и просто писах с vim (a.k.a. Vi Improved). Преди известно време обаче се преродих със Zend Studio. На цената на значителното забавяне на ма??ината ми (и то защото съм с малко памет), това кажи-речи голямо Java прасенце ми олеснява??е значително живота. Само за едно винаги съм мрънкал и това бе??е, че Java се справя също толкова добре с кириличен (CP1251) вход, колкото аз – със самата Java – ти каква я мисли??, тя каква става. ??наче се чете чудесно, но проблемът е с входа. "Откакто XFree86 4.x и Java 2 се разпространиха из системите GNU/Linux, няма никакъв ??анс едно Java приложение да получи вход на кирилица." Не съм го казал аз. Въпреки това, доколкото съм разработвал главно сайтове главно за навън, кирилицата не ми е трябвала особено. Покрай работите с българските магазини обаче, явно ми се налага.

С пмоощта на Христо ??лиев се докопах до Кирчо – малко раз??ирение създадено от Калоян Доганов, за да ре??и проблемите ми :). ?? тъй като сигурно не съм единственият с този проблем, ре??их че си струва изблагането ("изложа" -> "избложа", "излагам" -> "изблагам"). Фактът е, че и три години по-късно, продължава да работи чудесно ! Проблемът съществува в Swing приложенията. Тези, които ползват за визуализация GTK+ и QT библиотеките (като Eclipse), нямат проблем с входа на кирилица.

Само да отбележа, че Zend Studio ползва JRE от собствената си инсталация, която се намира в "jre/" под-директорията на инсталацията, т.е. cyrcho.jar трябва да се инсталира в jre/lib/ext/ под-директорията на самото Zend Studio.

Sun се късат да хвалят ли хвалят новата Java 1.5, особено що се отнася до производителност (макар на мен да ми изглежда по-бавна), а и новият Swing е вече наистина красив. Съществува реалната възможност да се подмени JRE, с което работи Zend Studio (в Zend Studio 4.0.0, версията на JRE е 1.4.2), с последната версия на JRE (към момента 1.5.0), достъпна на този адрес. Това става лесно: Нека Zend Studio е инсталирано в /usr/local/Zend/ZendStudioClient-4.0.0, а JRE 1.5.0 – в /usr/local/jre1.5.0_02. Правим просто:

cd /usr/local/Zend/ZendStudioClient-4.0.0
mv jre jre.old
ln -s jre /usr/local/jre1.5.0_02

… и това е. В случай, че ду??евният оргазъм не е на лице, връщаме нещата по старому:

cd /usr/local/Zend/ZendStudioClient-4.0.0
rm -f jre
mv jre.old jre

Аз лично покривам с найлон клавиатурата и отивам да цъкам по Zend Studio-то…

Comments

3 Responses to “Java, кирилица и Zend Studio”
  1. Всъщност подмяната на JRE-то по този начин е типична за повечето Java приложения. Eclipse, например, може да стартира или като си намери Java-та в пътя, или от поддиректория jre на главната му инсталационна директория. Трикът със символичните връзки си е просто класика в жанра :)
    Приятно цъкане!

  2. […] си го. Първото, което направи впечатление бе??е, че номерът с подмяната на JRE не минава така, както става??е тов? […]

  3. […] си го. Първото, което направи впечатление бе??е, че номерът с подмяната на JRE не минава така, както става??е тов? […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: