Valery's Mlog

Mindlog of a Freak
April 19th, 2005 by Valery Dachev

Кръгът

Кратък порив, мъничка наслада…
поток от нежност, никаква пощада.

Дървета голи, без одежди…
от наивност, глупави надежди.

Ярък блясък, напрежение…
миг мълчание, недоумение.

Изгаряща проказа –
искра от гняв и масло от омраза.

Сърце за огъня открито…
във юмрук железен, свито,

И бавничко затихващ пламък…
превърнал го във въглен, камък.

Останал от това творение…
полъх… прах… забвение.

Стърнище ново да подхвана –
друго като че ли не остана.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: