Valery's Mlog

Mindlog of a Freak
April 6th, 2005 by Valery Dachev

Миграция

Ами…. явно мигрирах от Serendipity към WordPress. Изнесох записите в RSS и ги вкарах в WordPress. Скриптът обаче се нуждаеше от известно преправяне, тъй като публикациите излизат от Serendipity като някои символи (като >, < и т.н.) за заменени със съответните им представяния, но обратната процедура не се изпълваше при вкарването им. Номерацията на публикациите пък се обръща точно наопаки. Имената на категориите по някаква причина се прекодираха (вместо да си останат в UTF-8)… Най-голямата загуба – коментарите ! :( Но… за родину, за Сталину… преживях го. Последва едно невероятно преправяне на връзките в публикациите, както и емотиконките, които при извеждане от Serendipity отново излизат като картинки. Даже ме доядява, че минах 130 записа наръка, при положение, че можех просто да пусна някой друг регулярен израз върху файла. Идиот съм и т’фа е… От там нататък – преправяне на избраната тема. Mission accomplished.

P.S. Остава локализацията :).

Comments

3 Responses to “Миграция”
  1. Както вече ти казах и в Q-то,
    да ти е честито WP-то :)

  2. Мрън… къде са линковете към другите блогове… ??ма??е 2-3, които четях именно благодарение на линковете, изложени тук ;(
    ??нак – мдааам, да ти е честитУ !

  3. Ехаа… добре че напомни, сис ! :) Ще добавим :-P

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: