Valery's Mlog

Mindlog of a Freak
March 13th, 2005 by Valery Dachev

Stream of Consciousness

Бе??е може би преди година. Когато се събудих, вече треперех. Последва ощипване. Това явно бе??е последния сън – изходът. Загубих бройката на вратите, които бях затворил, за да изляза. Не помня как бях попаднал вътре. Не искам и да помня. Съзнавах че спя, опитах да се събудя и сяка?? успях… Попаднах на

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: