Valery's Mlog

Mindlog of a Freak
March 7th, 2005 by Valery Dachev

Осмомартенски привет…

Ще честитя на всички, за които не се отнася това стихче (Светльо от Хиподил се занимава с останалите). Не знам обаче как ще намеря време да пазаря цветя утре… при всичко, което имам да вър??а… Въпреки това още от сега започвам да честитя…

Денят по традиция започна в кафето на 42ри блок, продължи и протече основно в окабеляване (търчах като финикиец, стоях на снега, нахълтвах в празни стаи…). ?? все пак резултатът е 5:2 “омрежени” в на??а полза. Остатъкът ще се наложи да довър??а сам утре, тъй като никой не остана. Ай кен ду ит. Приключих надвечер. Покъсах доста нерви след това. Забелязвам, че напоследък палвам от нищо. Мисля, че нервите ми стоят в някакво метастабилно състояние и най-малкото е способно да ме изкара от него. Слава Богу, минава ми бързо.

Каня се от вчера да понапи??а нещичко за PHP нещата, с които се сблъсквам напоследък. Мисля, че биха били интересни. ??мам стра??но много работа да свър??а сутринта, през деня и вечерта след него… Явно не съм излязъл още, както се надявах, от “хиповремието”… Отново си казвам, че от следващата седмица ще тръгна на даскало…

P.S. Намерих си с какво да се приспивам – детски приказки на mp3.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: